Provozní řád

Vážení hosté, žádáme Vás tímto o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu pensionu a věříme, že se níže uvedená omezení setkají s Vaším pochopením. Omezení musela být přijata proto, abychom mohli vytvořit dobré podmínky pro pobyt všem hostům.


Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt v našem pensionu !


 • Pension může ubytovat pouze hosta, kterého řádně přihlásí. Host předloží pracovníkovi pensionu při příchodu platný doklad totožnosti a seznámí se s provozním řádem.
 • Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit na recepci.
 • Pokud dojde k poškození pokoje i jiného zařízení pensionu z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit.
 • Způsob úhrady za ubytování proběhne dle dohody, hotově nebo převodem.
 • Host nesmí bez souhlasu vedení pensionu přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 • Host je povinen udržovat pořádek a čistotu jak v pensionu tak v přilehlém okolí.
 • Z bezpečnostních důvodů nesmí host ponechávat děti do 10-ti let věku bez dozoru dospělých v pokoji a ostatních společenských prostorách areálu.
 • V pokoji může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem recepce.
 • V době od 22 hod do 7 hod je host povinen dodržovat noční klid.
 • Rezervace platí do 18 hod není-li objednávkou sjednáno jinak.
 • Host je povinen při odchodu z pokoje uzavřít vodovodní uzávěry, zhasnout v pokoji a jeho příslušenství světla, uzavřít dveře a kartu (klíč) odevzdat na recepci.
 • Podávání snídaně je od 7 hod do 10 hod.
 • Příjezd a ubytování hostů dle domluvy s personálem, host je povinen opustit pokoj do 11 hod. dopoledne.
 • Host má právo využívat služby, které jsou v nabídce jako služby navíc, tj. pronájem horských kol, sauna a masáže po objednání služeb na recepci.
 • V prostorách pensionu je přísný zákaz kouření, kromě balkónů.
 • Do pensionu je zákaz vstupu všech zvířat.
 • Při nedodržení provozního řádu je obsluha oprávněna zrušit hostu ubytování s tím, že host uhradí poskytnuté služby.